Bài Viết thuộc danh mục
XE KHÁCH THÁI NGUYÊN - CÁC TỈNH MIỀN BẮC NỔI BẬT

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Mô tả

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN THÁI NGUYÊN ĐI LẠNG SƠN QL1A BẮC GIANG

Bến xe Thái nguyên đi bến xe Lạng Sơn quốc lộ 1A : 5h20 ; 5h30 ; 5h50 ; 5h55 ; 6h10 ; 6h30 ; 6h40 ; 7h55 ; 9h00 ; 10h00 ; 10h30 ; 12h05 ; 12h50 ; 13h30 ; 14h00 ; 16h00 ; 17h00

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN THÁI NGUYÊN ĐI LẠNG SƠN QL1B BẮC SƠN

Bến xe Thái Nguyên đi bến xe Lạng Sơn theo QL1B : 4h30 ; 5h30 ; 7h00 ; 7h30 ; 8h30 ; 9h30 ; 10h00 ; 11h30 ; 12h30 ; 13h00 ; 14h00 ; 15h30 ; 16h00 ; 16h30 ; 17h


TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN LẠNG SƠN ĐI THÁI NGUYÊN THEO QL1A

Bến xe Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên theo QL1A : 6h00 ; 6h30 ; 7h00 ; 7h15 ; 9h00 ; 10h00 ; 12h00 ; 12h10 ; 12h25 ; 13h10 ; 13h50 ; 14h00 ; 14h10 ; 14h35; 15h00 ; 15h30 ; 16h00 ; 16h45

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN LẠNG SƠN ĐI THÁI NGUYÊN THEO QL1B

Bến xe Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên theo QL1B Bắc Sơn : 5h00 ; 6h00 ; 6h30 ; 7h00 ; 7h30 ; 8h00 ; 8h30 ; 11h00 ; 11h30 ; 12h00 ; 12h30 ; 13h00 ; 14h00 ; 15h30 ; 16h00 ; 16h30 ; 17h00


GHI CHÚ : chúng tôi không có số điện thoại của các nhà xe bên dưới.

Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn 1 số điện thoại mà chúng tôi biết, họ chuyên cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe khách cho bạn để bạn gọi trực tiếp cho nhà xe mà bạn cần đến đón bạn hoặc nhận gửi hàng.

Bạn ấn bấm vào số điện thoại bên dưới để gọi hỏi số điện thoại nhà xe mà bạn cần. Họ sẽ cung cấp ngay số điện thoại xe khách tuyến Thái Nguyên – Lạng Sơn cho bạn.

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho họ nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN THÁI NGUYÊN ĐI LẠNG SƠN QL1A BẮC GIANG

Bến xe Thái nguyên đi bến xe Lạng Sơn quốc lộ 1A : 5h20 ; 5h30 ; 5h50 ; 5h55 ; 6h10 ; 6h30 ; 6h40 ; 7h55 ; 9h00 ; 10h00 ; 10h30 ; 12h05 ; 12h50 ; 13h30 ; 14h00 ; 16h00 ; 17h00

 

CÁC XE KHÁCH TỪ THÁI NGUYÊN ĐI LẠNG SƠN THEO QL1A BẮC GIANG

Xe Phong Dung – 20b00765 – xuất bến 5h30 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe Phong Dung – 20l4176 – xuất bến 5h20-17h00 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe Ngọc Anh – 20b01518 – xuất bến 5h30 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe Trường Bắc – 20b00212 – xuất bến 5h50 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe Anh Quân – 20b00599 – xuất bến 5h55 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe Tuấn Sang – 20b00901 – xuất bến 6h10 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe Kim Chi – xuất bến 6h30 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe CT CPVT Thái Nguyên – 20b00463 – xuất bến 6h40 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe Cty vận tải ô tô số 2 LS – 12b00294 – xuất bến 9h00 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe HTX Đồng Quang – 20b01499 – xuất bến 10h00-10h30 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe HTX Đồng Quang – 20l8033 – xuất bến 10h00-10h30 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe HTX Duy Long – 12b00081 – xuất bến 12h05 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe Cty vận tải ô tô Thái Nguyên – xuất bến 12h50 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe HTX Đoàn Kết – 12b00279 – xuất bến 13h30 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe 12b00424 – xuất bến 14h00 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe Sâm Hảo – 20b00765 – xuất bến 16h00 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

Xe qua Phổ Yên – 12b00249 – xuất bến 17h00 - Bến xe Thái nguyên đi QL1A Lạng Sơn

----------------------------------------------------------------------------

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN THÁI NGUYÊN ĐI LẠNG SƠN QL1B BẮC SƠN

Bến xe Thái Nguyên đi bến xe Lạng Sơn theo QL1B : 4h30 ; 5h30 ; 7h00 ; 7h30 ; 8h30 ; 9h30 ; 10h00 ; 11h30 ; 12h30 ; 13h00 ; 14h00 ; 15h30 ; 16h00 ; 16h30 ; 17h

 

CÁC XE KHÁCH TỪ THÁI NGUYÊN ĐI LẠNG SƠN THEO QL1B BẮC SƠN

Nhà xe chạy 4h30 ; 5h30 ; 7h30 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi Lạng Sơn

Nhà xe 20L-2854 chạy 7h00 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi Lạng Sơn

Nhà xe 20B-00548 chạy 8h00 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi Lạng Sơn

Nhà xe Tuấn Huyền chạy 9h30-10h xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi Lạng Sơn

Nhà xe 20B-00083 chạy 11h30 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi Lạng Sơn

Nhà xe 12H-8369 chạy 12h00 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi Lạng Sơn

Nhà xe 12B-00267 chạy 13h00 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi Lạng Sơn

Nhà xe 12B-00046 chạy 14h00 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi Lạng Sơn

Nhà xe 12B-00089 chạy 15h30 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi Lạng Sơn

Nhà xe 12B-00010 chạy 16h00 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi Lạng Sơn

Nhà xe 12B-00319 chạy 16h30 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi Lạng Sơn

Nhà xe 12K-0327 chạy 17h00 xuất phát từ bến xe Thái Nguyên đi Lạng Sơn

----------------------------------------------------------------------------

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN LẠNG SƠN ĐI THÁI NGUYÊN THEO QL1A

Bến xe Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên theo QL1A : 6h00 ; 6h30 ; 7h00 ; 7h15 ; 9h00 ; 10h00 ; 12h00 ; 12h10 ; 12h25 ; 13h10 ; 13h50 ; 14h00 ; 14h10 ; 14h35; 15h00 ; 15h30 ; 16h00 ; 16h45

 

CÁC XE KHÁCH TỪ LẠNG SƠN ĐI THÁI NGUYÊN THEO QL1A QUA BẮC GIANG

Xe Cty vận tải Thái Nguyên – 20b00654 – xuất bến 6h00 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe HTX Đoàn Kết – xuất bến 6h30 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe qua Phổ Yên – 12b00249 – xuất bến 7h00 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe HTX Duy Long – 12b00081 – xuất bến 7h15 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe 12b00424 – xuất bến 9h00 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe Sâm Hảo – 20b00611 – xuất bến 10h00 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe Ngọc Anh – 20b01518 – xuất bến 12h00 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe Phong Dung – 20b00765 – xuất bến 12h10 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe Phong Dung – 20l4176 – xuất bến 12h25 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe Thịnh Hằng – 20b01430 – xuất bến 13h10 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe Trường Bắc – 20b00212 – xuất bến 13h50 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe Kim Chi – xuất bến 14h00 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe Anh Quân – 20b00599 – xuất bến 14h10 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe Tuấn Sang – 20b00901 – xuất bến 14h35 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe CT CPVT Thái Nguyên – 20b00463 – xuất bến 15h00 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe HTX Đồng Quang – 20b01499 – xuất bến 15h30-16h00 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe HTX Dồng Quang – 20l8033 – xuất bến 15h30-16h00 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

Xe Cty vận tải ô tô số 2 LS – 12b00294 – xuất bến 16h45 – QL1A Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên

----------------------------------------------------------------------------

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN LẠNG SƠN ĐI THÁI NGUYÊN THEO QL1B

Bến xe Lạng Sơn đi bến xe Thái Nguyên theo QL1B Bắc Sơn : 5h00 ; 6h00 ; 6h30 ; 7h00 ; 7h30 ; 8h00 ; 8h30 ; 11h00 ; 11h30 ; 12h00 ; 12h30 ; 13h00 ; 14h00 ; 15h30 ; 16h00 ; 16h30 ; 17h00

 

CÁC XE KHÁCH TỪ LẠNG SƠN ĐI THÁI NGUYÊN THEO QL1B QUA BẮC SƠN

Nhà xe 12B-00083 xuất bến 5h00 từ bến xe Lạng Sơn đi Thái Nguyên

Nhà xe 12B-00046 xuất bến 6h00 từ bến xe Lạng Sơn đi Thái Nguyên

Nhà xe 12B-00057 xuất bến 6h30 từ bến xe Lạng Sơn đi Thái Nguyên

Nhà xe 12B-00267 xuất bến 7h00 từ bến xe Lạng Sơn đi Thái Nguyên

Nhà xe 12H-8369 xuất bến 7h30 từ bến xe Lạng Sơn đi Thái Nguyên

Nhà xe 12B-00010 xuất bến 8h00 từ bến xe Lạng Sơn đi Thái Nguyên

Nhà xe 12B-00089 xuất bến 8h45 từ bến xe Lạng Sơn đi Thái Nguyên

Nhà xe 12B-00319 xuất bến 11h00 từ bến xe Lạng Sơn đi Thái Nguyên

Nhà xe 20B-00332 xuất bến 11h30 từ bến xe Lạng Sơn đi Thái Nguyên

Nhà xe HTX Chùa Hang xuất bến 12h30 ; 14h00 ; 15h30 từ bến xe Lạng Sơn đi Thái Nguyên

Nhà xe 20L-2854 xuất bến 13h00 từ bến xe Lạng Sơn đi Thái Nguyên

Nhà xe 12B-00319 xuất bến 16h00 từ bến xe Lạng Sơn đi Thái Nguyên

Nhà xe Tuấn Huyền xuất bến 17h00 từ bến xe Lạng Sơn đi Thái Nguyên

 


Kết nối với chúng tôi qua các mạng xã hội

facebooklogo150x150     youtube     googlepluslogo02300x300     twitterlogo300x300

 

Copyright 2020 @ xekhachthainguyen.com | Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 7-2020